پوریا خورشیدی

مدرس تنبک

متولد ۱۳۶۵ قزوین

  • نوازنده‌ی تنبک و سازهای کوبه‌ای،
  • بهره برده از اساتید: امیر کامران معصومی، سحاب تربتی، نوید افقه، مسعود حبیبی،
  • آلبوم‌ها: دورها آوایی‌ست (با صدای محمد معتمدی) ، هورخش (با صدای رضا راضایی پایور)،
  • رتبه اول جشنواره تکنوازی جوان ۱۳۸۲،
  • رتبه اول دونوازی جشنواره جوان ۱۳۸۶،
  • رتبه هشتم فستیوال کوبه‌ای مسکو،
  • رتبه دوم تکنوازی تنبک غرب کشور.