کوروش محبوبیان

مدرس پیانو

متولد ۱۳۶۹

  • آموزش پیانو نزد استادان گاگیک بابایان و تامارا دولیدزه
  • تحصیلات کارشناسی