وحید پارسه

مدرس گیتار کلاسیک و پاپ

متولد ۱۳۶۴ سیاهکل

 • تعلیم نزد استاد یاسر رحمانی
 • تعلیم نزد استاد پیمان ریاحی
 • تعلیم نزد استاد کیوان میرهادی
 • تعلیم نزد استاد سیامک مهاجر
 • تعلیم نزد استاد علیرضا تفقدی
 • شرکت در مستر کلاس دکتر سیمون آیوازیان
 • شرکت در مستر کلاس پرفسور لیلی افشار
 • شرکت در مستر کلاس دکتر افشین ترابی
 • شرکت در مستر کلاس استاد کامبیز پاکان
 • عضو کانون گیتار استان قزوین
 • مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی پارسه
 • تدریس در اداره فرهنگ و ارشاد بویین زهرا از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
 • تدریس در مجتمع فرهنگی اصفهان از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴
 • تدریس در اداره ارشاد تاکستان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
 • تدریس در آموزشگاه موسیقی ماهور از سال ۱۳۹۰
 • تدریس در انجمن موسیقی قزوین از سال ۱۳۹۵