مرضیه خالقی

مدرس دف

  • آموزش و یادگیری دف از سال ۸۶ خدمت استاد ارجمند کامبیز محیط مافی
  • آموزش و یادگیری تنبک از سال ۸۹ تا ۹۲ خدمت استاد ارجمند مجید میر رحیمی
  • آموزش دف از سال ۹۲ تا ۹۳ خدمت استاد ارجمند علیرضا رستمی
  • شروع به تدریس از سال ۱۳۹۱در فرهنگسرای محمدیه.
  • شرکت در جشنواره استانی موسیقی (تنبک)توسط استاد مجید میر رحیمی
  • سر پرست گروه دف نوازی بانوان ثنا و شرکت در جشنواره استانی موسیقی (شهرستانی ) در سال ۹۵
  • شرکت در جشنواره استانی موسیقی در سال ۹۷ به عنوان سرپرست