فرزانه یوسفی

مدرس موسیقی کودک

متولد ۱۳۵۷ قزوین

  • مدرس ارف (موسیقی کودک)
  • تدریس موسیقی کودک از سال ۱۳۸۴
  • ۳۵ دوره اجرای کنسرت هنرجویی
  • نوازندگی سه تار وآواز