جواد ملاکاظمی

مدرس تنبک

۲۷ سال سابقه نوازندگی

  • مدرس حوزه هنری استان به مدت ۷ سال
  • نگارش کتاب آموزش تکنیکی متد تکنوازی در تنبک
  • سرپرست ارکسترهای نوای طپش و ریتم آهنگ
  • داور چهارمین جشنواره موسیقی در بخش،تنبک